Define İşaretleri ve Anlamları, Definecilik

1 Mayıs 2015

Define İşaretleri 23

Sabah yıldızı (venüs) doğduğu an
araştırma yap;  7 farklı taşın birinde
 işaret görünür.
Yağmurun vurmadığı bölgede kesme yuvarlak kaya aranır; altı mahsendir, girişi  yamaçtaki  2 yaşlı ağacın ortasındadır.Eşkiya işaretidir; derenin ark
 yapan yerinde  araştırma yapılır.
İlk güneş ışınlarının vurduğu alan
 içinde araştırma yap;  buradaki dikili taş  nişan yeridir.Esir gemisi Eşkiya işaretidir;
Gömü limanda batmış gemi
içinde olabilir.  yüzer gemi
bize yön verir
12 katır yükü para buradadır.
Bombey yapan halka tarafında 2 taş yığını vardır.  taş yığınının biri  alnı kesik kayaya bakar; alnı kesik kayada yığmaya bakar  veziyettedir;   içi dolu olan yığma budur diğeri sahtedir.     


Gömü iki kuşun arasındadır;
boş çıkarsa    su teknesi kayayı
bulacaksın  dikkat yaşlı meşe
buradadırburası nişan yeridir.
yüklü miktardaki mal
 buradan görünür.
Gömü yakınındaki dikme tepenin  içindedir,  tandır şeklindeki oda doludur.    Burada 2 yaşlı ağaç mevcuttur
 yaşlı ağaçtan bakıldığında harman
yerindeki  büyük sal görünür,
salın altında  yüklü miktarda
gömü mevcuttur.
Yönetici yada kral gömüsüdür;
güneşin ilk vurduğu tepeye bakılmalıdır.0 yorum:

Popüler Yayınlar

Popüler Yayınlar