Define İşaretleri ve Anlamları, Definecilik

3 Mayıs 2015

Define İşaretleri 25

Üst tarafa çık burası kum tepesinin
üstüdür buranın girişi güney yamaçtaki
çatal taşın altındadır.
 Burası dar boğazın üstüdür
Gömü bu noktada tam altında
 araştırma yapılacak

     
Yamaca in burası kum tepesinin
yamacıdır buranın girişi etekteki
çatal taşın altındadır.
Ay doğduğunda ay ışıklarının
gölge ettiği alan içinde
araştırma yap mahsen girişi
buradadır.Ayın battığı tepeye git ve o
 tepe üstünde çık; tepe üstündeki
kayalıkların sağında gizli bir
oda vardır.
Gömü mağara içinde; meblalar
mağara içindeki köşeli kayalar
içerisine yerleştirilmiştir.At nalı; Karşıda birde dik kaya
vardır, dik kaya at nalına bakar,
at nalıda dik kayaya bakar
vaziyettedir.  bu 2 taşın arasında
yüklü miktarda gömü mevcuttur.
Sağa tarafa 2 yol gider;
sazlık bölgeden geçen yoldan
çıplak kayalıklara çıkarsın burada
çay akar gömü  buradadır
burada obalaşacaksın.Sağ tarafa bak; çıplak kayalar
içinde horasanlı olanlar vardır
Sol tarafa bak; çıplak kayalar
içinde horasanlı olanlar vardır


0 yorum:

Popüler Yayınlar

Popüler Yayınlar