Define İşaretleri ve Anlamları, Definecilik

27 Ocak 2017

Define İşaretleri 1

2 halka kaya tuzağı der;   2 halkanın 2 katır yükü
  para olduğu ifade edilir. sarp kaya aralarından giriş 
olup  giriş  parça kayalarla kapatılmış  
oynarsan üzerine göçer vaziyettedir.

2 kare oyma 2 oda mezar der; bu mezarların
bazıları yüklüdür  kapısı üstten kapak şeklinde
 olup  1 adım içerisi mezardır.

mezar  yazıtı,  ölenin kimliği ve yaşam şeklini  anlatır;
 bu mezarı bulmak için  düz tarlanın  üzerindeki düz 
kayayı kaldırıp  7 basamak inilerek   bulunur.
Ok işareti  yön verir,  at nalı define olduğunu
söylemiş, sarp kayaların arasında  
2 yerde parası mevcuttur.


Mezar siteli, içi dolu  mezar der.
sola doğru araştırma  yap;   ahlat ağacının  yanında 
bulunan çıplak taşlar nişan yeridir,  
yük mezarını buradan görürsün.

Daire içinde  hac,   buranın tılsımlı olduğunu
anlatır; bentleri aşıp toprak tepeye çıkacaksın, bu 
tepenin giriş kapısı  güney taraftaki 
 yatan kayanın altındadır.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Popüler Yayınlar