Define İşaretleri ve Anlamları, Definecilik

27 Ocak 2017

Define İşaretleri 2

Tek yuvarlak oyma tek büyük
mezar der; bu mezar yassı kayanın önündeki

yığmanın altında odadadır,  bu odaya üstten
merdivenle inilir yüklerin bir kısmı merdivenin
 altındadır.
Yuvarlak oymaya bağlı kanal
yön verir, bu yön mezara gitmektedir,

 arkada duran sedir kayanın altında bir miktar 
mebla mevcuttur; ana mebla mezarın içindedir.

Bu çevre komple mezarlıktır, Kanal boyu
 ölçülüp 1 cm 1 adım kanal istikametine
 gidilir.  bu ölçüdeki 
bulduğun mezar yüklü olan mezardır.

Bölge mezarlık alanıdır, mezarlık alanına
 giriş yaptınız. buradaki mezarlar hem fakir

 hemde zengin olarak ikiye ayrılır.

En kenardaki oyma yön verir ve çevredeki bazı
kayalarda  nişan işaretleri vardır bunların hepsi
mezarlara nişanlanmıştır, hediye eşyaların 
(objeler, heykeller) hepsi mezarda saklıdır.
2 büyük mezar der. bunların nişanı kendisidir 
her 2 mezarda yeminlidir; karşılıklı duran 
yarma kayalarda horasan varsa yer burasıdır.


 
Mezar kapalı mağarada; mağara içindeki  köşeli 
direklerin altında bir miktar altın mevcuttur
dikkat köşeler kurşun dökülerek kilitlenmiştir.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Popüler Yayınlar